conversant

adj -zoefu, -enye kujua/ kufahamu vizuri. be ~ with a subject -fahamu vema mada. conversance n.