convenience

n 1 hali inayofaa, isiyo na taabu au wasiwasi. at your ~ kwa nafasi yako at your earliest ~ mapema iwezekanavyo a marriage of ~ ndoa ya kufaana. a public ~ n choo cha umma. make a ~ of tumia huduma ovyo. ~ food n chakula kilicho rahisi kutayarisha. convenient adj 1 -a kufaa. 2 -enye kufikika kwa urahisi, karibu be convenient for somebody -mfalia would it be convenient for you to come tomorrow unaweza kuja kesho; (colloq) -lioko mahali panapofikika kwa urahisi. ~ly adv kwa kufaa/urahisi/manufaa; bila matata/shida.