contribute

vi,vt ~ to 1 saidia; toa. 2 changa; changia, shiriki. 3 (of newspaper) andikia (makala). contributor n. contribution n 1 msaada, sadaka. 2 mchango; hisa. 3 habari, makala za gazeti. 4 malipo ya lazima lay under contribution lazimisha mtu/nchi kulipa mchango. contributory adj -enye kusaidia; -enye kusababisha contributory negligence uzembe unaosababisha.