contrast

vt,vi ~ A (with) and B -wa mbalimbali na; -wa kinyume cha, -wa namna nyingine kabisa; tofautisha ~ with onyesha tofauti kwa kulinganisha. n 1 utofautishaji; tofauti, hitilafu, kinyume. by/in ~ with hitilafiana na, kinyume cha, tofauti na sharp ~ hitilafu kubwa sana, tofauti kubwa.