contiguous

adj ~(to) -a kugusana, -a kupakana, -a karibu, -a jirani; (geom) -liotangamana. contiguity n ujirani; hali ya kuwa karibu.