content

content

1 n 1 kadiri the gold ~ of the ring kadiri ya dhahabu ndani ya pete. 2 (pl) yaliyomo, fahirisi table of ~s fahirisi. 3 (subject matter) maudhui. 4 ujazo, uwezo (wa kuchukua).

content

2 adj 1 ~ (with) ridhi, ridhika. 2 (to) -wa radhi/ tayari (kufanya n.k.) I am ~ to work in Mtwara niko tayari/nafurahi kufanyia kazi Mtwara n radhi; ridhaa, kinaa to one's heart's ~ kwa kutoshelezeka, ridhika. vt,vi ridhisha. be ~ed ridhika, -wa radhi. be self ~ed kinai. contented adj. contentedly adv. contentment n.