contempt

n 1 (scorn ) dharau, twezo, bezo treat with ~ dharau, beua, tweza, hakiri. beneath ~ adj hastahili hata kudharauliwa; hata tusi ghali. 2 aibu. 3 ~ of court n kudharau mahakama. contemptible adj -a kudharauliwa, duni, hafifu. contemptuous adj.