contain

vt, vi 1 -wa na (vitu) ndani this cup ~s water kikombe hiki kina maji ndani yake. 2 -wa kadiri ya, -wa sawa na a gallon ~s eight pints galoni ni sawa na painti nane. 3 chukua/weka how much does this bottle ~? chupa hii huchukua kadiri gani? 4 dhibiti, zuia (uharibifu) ~oneself jizuia. 5 (geom) -wa mpaka wa. 6 (maths) ~ a number gawanyika. container n 1 chombo (agh. sanduku, chupa n.k.) cha kutilia vitu. 2 kontena: kasha kubwa la chuma la kusafirishia mizigo.