conspire

vt,vi 1 -la njama. 2 (of events) unganisha, jumuisha, ungana events ~d to bring about his failure kushindwa kwake kumetokana na mambo mengi. conspirator n mla njama, haini. conspiracy n njama, kigwena. conspiratorial adj.