conserve

vt linda, tunza, hifadhi, weka vizuri. n (usu pl) conserves n matunda ya kopo; jamu. conservation n 1 hifadhi; (of game, forest) hifadhi ya wanyama/misitu; (mech) conservation/of momentum hifadhi ya nguvu mwendo. conservancy n 1 tume ya hifadhi ya mali asili. 2 hifadhi rasmi ya mali asili. conservatism n ushikiliaji (wa) ukale/mfumo uliopo; kutopenda mabadiliko. conservator n 1 mhifadhi. 2 mwangalizi (wa makumbusho n.k.). conservative adj 1 -enye kushikilia ukale; -siyependa kubadili mambo The Conservative Party Chama cha Conservative. 2 -a kulinda, -a kutunza. 3 -enye hadhari, -a kiasi. n mtu asiyependa mabadiliko.