consent

vi ~ (to) ridhia, kubali, wafiki, toa idhini. n ridhaa, idhini, ruhusa, radhi. age of ~ umri wa utu uzima. with one ~ kwa kauli moja.