consanguinity

n udugu wa nasaba. conscience n dhamiri. good bad ~ n dhamiri njema/mbaya; moyo wenye raha/wasiwasi kwa ajili ya matendo. have a clear ~ -wa na moyo safi. guilty ~ n shitakiwa na dhamiri. for ~ 'sake tosheleza dhamiri I would not have the ~ to do that nisingalikuwa na moyo wa kufanya hivyo. in all ~/upon my ~ kwa dhamiri yangu/ kwa mawazo yangu. have no ~ -toweza kutofautisha mema na mabaya. ~ money n malipo ya ria. ~-stricken adj jawa na majuto. conscientious adj -a kufanya kwa makini, -angalifu sana. conscientious objector n mtu akataaye kufanya kitu (k.m. huduma ya jeshi) kwa sababu hakipatani na maadili yake. conscientiousness n.