connive

vi ~ at something 1 fumbia macho, achilia kwa makusudi (kosa lifanyike), jitia mwapuza. 2 kula njama; (abet) shiriki katika tendo kwa siri ~ at a crime kula njama.