conk

conk

1 n (GB) (sl) pua.

conk

2 vi ~ out 1 (colloq) (of machine) haribika, shindwa (kufanya kazi ipasavyo) the engine ~ed out injini iliharibika/imenoki.