conjure

vt, vi 1 fanya mizungu, kiinimacho, mazingaombwe. 2 omba, sihi sana. 3 ~ up (of spirits) ita; (fig) buni, vuta picha, kumbusha; (of meal) tengeneza. a name to ~ with mtu muhimu. conjurer/conjuror n mfanya kiinimacho, mazingaombwe, mizungu. conjuration n 1 maneno ya kunuizia uchawi; matabano, matagonya.