conjecture

vt bahatisha, kisia, dhani, bunia. n kisio, bahatisho. conjectural adj.