congest

vt 1 songa, jaza sana, banana. 2 (med) jaa/jaza uoevu his lungs are ~ed mapafu yake yamejaa. vi 1 -wa na damu nyingi mno. 2 fanyiza msongano. congested adj 1 (over crowded) -a kusongana mno, -a kujaa sana the streets were ~ed with people kulikuwa na msongamano wa watu barabarani. 2 (of parts of the body eg. brain) -enye mavilio ya damu, -enye damu nyingi kuliko kiasi his lungs were ~ed mapafu yake yalikuwa na damu nyingi. congestion n.