congenial

adj 1 (of persons) -enye hulka moja. 2 (of things, occupation etc.) -inayofanana/kukubaliana na matakwa/hulka ya mtu a ~ job kazi inayochukuana na hulka ya mtu. congeniality n. congenially adv.