confute

vt bainisha/dhihirisha kosa, onyesha, bainisha ukweli. confutation n.