confound

vt 1 (perplex) shangaza, fadhaisha, staajabisha, tunduwaza. 2 (arch) ~ (with) changanya (mawazo n.k.). 3 angamiza, shinda (mpango, tumaini). 4 aibisha. confounded adj 1 -lostaajabu, -lofadhaika. 2 -a laana. confoundedly adv. ~ly adv sana.