confide

vt,vi 1 ~ to ambia siri. 2 kabidhi they ~d their children to the neighbour walikabidhi watoto wao wa jirani. 3 ~ (in) -wa na imani. confiding adj -a kweli; -a kuaminika, -a kuamini wengine. confidingly adv. confidant n msiri (agh. wa mambo ya mapenzi). confidence n 1 matumaini, imani put one's ~nce in somebody wa na imani naye. have ~nce in tegemea, tumainia. 2 maneno ya siri, siri iliyotolewa kwa mtu mwingine give a ~nce to somebody dokolea siri. take into ~nce mwamini. ~nce trick/ ~ence game n kuiba kwa ghiliba kima- chomacho, ulaghai, utapeli. 3 hakika I had every ~nce that we should win nilikuwa na hakika kwamba tutashinda. ~ nt adj 1 -tumainifu, -enye imani. 2 -enye hakika, -enye kujiamini. confidently adv. confidential adj 1 (of information) -a siri. 2 (of a person) -enye kuamini mno. confidentiality n. confidentially adv.