condescend

vi ~ to somebody/ something; ~ to do something 1 (in a good sense) fanya kitu, kubali kazi/cheo kilicho chini ya hadhi yako. 2 (in a bad sense) jishusha hadhi. 3 tenda wema (kwa lengo la kusimanga/kujionesha bora). condescension n.