concuss

vt (often passive) jeruhiwa ubongo (kutokana na kupigwa/ kishindo/mtikisiko mkali). concussion n 1 jeraha la bongo linalotokana na kupigwa/kugongwa). 2 (shock) mshtuko, mtikiso (wa nguvu).