concur

vi 1 tokea/tukia tendeka kwa wakati mmoja. 2 (agree in opinion) afiki, kubali. concurrence n. concurrent adj -enye kulingana/kupatana; -enye kutendeka/kuwapo au kufuatana pamoja. concurrently adv.