conclude

vt,vi 1 (make an end) hitimisha, maliza. 2 (agreement) fikia/panga mapatano. ~ a treaty kamilisha mkataba. ~ a bargain fikia mapatano; patana. 3 (come to an end) isha, fika mwisho; koma. 4 fikia uamuzi. conclusion n 1 hitimisho. 2 (judgement) uamuzi, hukumu; maoni (yanayotokana na kuzingatia suala zima) jump to conclusion amua jambo upesi bila kuzingatia suala zima. in conclusion mwishowe, hatimaye. try conclusions with shindana na. a foregone conclusion kitu cha wazi kabisa; kitu kilichokwishaamuliwa. conclusive adj -enye kuthibitisha, -enye kuondoa shaka, -a mwisho. conclusive evidence n ushahidi unaothibitisha. conclusiveness n.