concession

n 1 kukubali. 2 tahafifu. 3milki. concessive adj 1 -enye kuruhusu. 2 -a ridhaa; -tulivu; -sikivu. 3 (gram) -a kuridhia. concessionaire n miliki; mwenye hati ya kumiliki.