concern

vt,vi 1 (with/in/ about) husu it doesn't ~ you haikuhusu. 2 shughulisha; hangaisha don't ~ yourself with minor issues usijishughulishe na vitu vidogo. 3 sikitisha his very poor health ~s us afya yake mbaya sana inatunyima raha. n 1 uhusiano, ipasayo; ihusuyo it's no ~ of mine hainihusu. 2 jambo, shughuli. 3 ushirika; shirika; kampuni. a going ~ kampuni inayofanyakazi, kampuni hai. 4 (interest) hisa he has a ~ in business ana hisa katika biashara. 5 masikitiko, (anxiety) shaka, hangaiko, tatizo, shauku. concernedly adv.