concede

vt,vi 1 (admit) kubali, kiri, jitoa ~ a point in an argument kubali hoja katika majadiliano. 2 (grant) toa ruhusa, achia. 3 jitoa, jiweka chini (bila pambano). ~ defeat kubali kushindwa; salimu amri.