conation

n (philos) uelekeo hiari: nia ya kutenda kwa hiari.