con

con

1 adv pro and ~ pande zote (hasi na chanya). the pros and ~s n hoja za pande zote.

con

2 vt (naut) shika usukani wa chombo.

con

3 vt (forml) chunguza kwa makini; jifunza kwa ghibu sana. ~ over sema kwa akili.

con

4 n mfungwa.

con

5 vt (colloq) danganya mtu. ~man n tapeli.