computer

n kompyuta. ~ services division n idara ya huduma za kompyuta. computerise vt hifadhi kwenye kompyuta, tumia kompyuta.