compound

2 n 1 eneo maalumu (pengine hujengwa boma) lenye majengo, viwanja n.k. a school ~ n eneo la shule. a factory ~ n eneo la kiwanda. 2 ua, uga, kiwanja cha nyumba. 3 kambi ya wafanyakazi.