comply

vi,vt tii, fuata, kubaliana. ~ (with) timiza, tekeleza (matakwa ya mtu au kitu fulani). compliance n 1 tendo la kukubaliana, kuafikiana na; kulingana na, kufuatana na. in compliance with kulingana na. 2 radhi; ridhaa, ikibali, ukubalifu. compliant adj 1 -enye ikibali/ ridhaa; tiifu, sikivu, maridhia. 2 (of yield) -a kufuata wengine.