compliment

n 1 sifa, maneno ya kusifu pay/make somebody a ~ sifu; taadhimu fish/angle for ~s tafuta kusifiwa. 2 (formal) salamu return the ~ rudishia sifa. my ~s to so and so nisalimie fulani. with ~s pamoja na salamu za ... pay one's ~s to somebody enda kuamkia (n.k.) ~s (of the season) heri ya Krismasi na mwaka mpya. vt 1 toa heshima, sifu. 2 salimu. complimentary adj 1 -a kusifu; -a kusalimu; -a kuheshimu; -enye kutoa heshima. 2 -a dibaji ~ title (in letter, book) dibaji. 3 -a bure, -a hisani, -a heshima. ~ary ticket n tikiti iliyotolewa bure.