complicity

n ~(in) ushiriki (katika mabaya); tendo la kula njama.