complexion

1 rangi ya uso, (ya asili), takaso ~ cream krimu ya uso. 2 (disposition, quality) sura, hali that puts a new ~ on the matter hiyo inalipa sura mpya jambo hilo/hili.