complete

adj 1 kamili, -zima, kamilifu, -timilifu. 2 kabisa a ~ stranger mgeni kabisa. ~ surprise n jambo lisilotegemewa kabisa. vt timiza, maliza ~ ones education maliza masomo/kamilisha, ishiliza. completely adv kabisa my watch is lost ~ly saa yangu imepotea kabisa. completeness n ukamilifu. completion n ukamilishaji, umalizaji; ukamilisho you will be employed on completion of your studies utaajiriwa umalizapo/ukamilishapo masomo yako.