complain

vi 1 nung'unika, lalamika. 2 (accuse) shtaki. complainant n (leg) mlalamikaji, mshtaki. complaint n 1 (lament) malalamiko. 2 (grumbling) manung'uniko. 3 (illness) ugonjwa. children's ~ ts magonjwa ya watoto. 4 (leg) mashtaka. lodge a ~t andikisha shitaka.