compete

vi shindana. competition n mashindano open competition mashindano ya wazi throw something open to competition tangaza ili kushindaniwa business competition mashindano ya biashara. competitive adj 1 -a ushindani, -a mashindano competitive examination mtihani wa mashindano. 2 (of people) -a kupenda kushindana. competitor n mshindani.