compeer

n (arch) 1 mwenzi. 2 mtu aliyelingana na mwingine (kwa cheo au uwezo).