community

n 1 jumuia religious ~ jumuia ya watawa/mapadre. 2 umoja, usawa a ~ of interests watu wenye mawazo sawa. C~ Centre n Jumba la Starehe. ~ chest n akiba ya fedha ya jumuiya za kuwasaidia wenye dhiki. ~ singing n uimbaji wa pamoja. in ~ pamoja.