commodious

adj -enye nafasi (ya kutosheleza), -a kufaa; -kubwa, enevu. commodiousness n.