commit

vt 1 tenda, fanya. ~ adultery zini. ~ a crime fanya kosa la jinai. ~ murder ua. ~ suicide jiua. 2 peleka; kabidhi; tia. ~ somebody for trial peleka mahakamani ~ a child to someone's care kabidhi mtoto kwa mwingine ili amtunze. ~ to writing tia katika maandishi. ~ to memory jifunza kwa ghibu, hifadhi kwa moyo. ~ to the flames unguza ~ to the earth zika. 3 ~ oneself jipa sharti; ahidi he has ~ted himself amejipa sharti, ameahidi without ~ting myself bila ya kujifunga. 4 ~oneself to diriki, kubali wajibu. committal n 1 upelekaji, uwekaji the ~tal of a body to the earth kuzika. committal of somebody to jail kupeleka mtu gerezani. warrant of ~tal hati ya kifungo. committed adj 1 -enye msimamo. 2 -a kujitolea nafsi. ~ ment n 1 sharti; ahadi honour your ~ments heshimu ahadi zako.2 wajibu. 3 moyo, msimamo. political ~ment n msimamo wa kisiasa. 4 tendo la kupeleka (kifungoni n.k.).