commend

vt 1 (praise) sifu, tukuza. 2(entrust) weka amana, weka mikononi mwa. he ~ed his soul to God aliweka roho yake mikononi mwa Mungu. 3 ~ me to so-and-so nisalimie fulani. 4 ~ oneself/itself to pendwa na; kubaliwa na. ~ble adj -a kustahili kusifiwa. commendation n sifa.