comity

n uhusiano wa kirafiki ~ of nations uhusiano wa kirafiki kati ya mataifa.