comfort

vt fariji, liwaza, ondolea, majonzi. n 1 faraja, maliwazo; jamala. cold ~ n maliwazo yasiyoridhisha. take ~ (from) jifariji. 2 tumbuizo, burudani. 3 raha, hali njema, starehe, anasa. creature ~s n mambo ya anasa (US) ~ station n (US) choo cha umma. comfortable/also comfy adj -a kustarehesha; -a raha it's so ~able here hapa pana starehesha kweli. 2 -a kufariji, kutuliza be ~able about somebody, ridhika na. comfortably adv. be ~ably off -wa na pesa za kutosha. comforter n 1 mfariji. the C~er Roho Mtakatifu. 2 (GB) shali/ skafu/kashida ya sufu ya kuvaa shingoni. 3 (GB) chuchu (ya mtoto). 4 (US) blanketi zito.