comfit

n (old (arch) 1 haluwa. 2 tunda lililogandishwa kwa sukari. 3 kashata.