comer

n mjaji, anayekuja. all ~s n wajaji wote. first ~ n mja awali, anayekuja kwanza. late-~ n mchelewaji.