combustion

n mwako. internal ~ engine n injini ya mwako wa ndani. combustible adj 1 -a kuweza kuwaka.2 (excitable) -a harara. n kitu chenye mwako. combustibility n (physics) uunguzaji, mwako.