colleague

n mwenzi, mshiriki (mmojawapo wa watu wawili au zaidi wafanyao kazi pamoja).